hantverk-utbildning.nu

Kvinnligt håravfall går att påverka om det finns bra konsultation

Posted by on 09/03/2012

En av de allra viktigaste faktorerna för att få ett bra resultat är att båda parter vet vad som gäller och vad som förväntas. Konsultation där vi utvärderar Dina önskemål och medicinska förutsättningar, är som alltid jättevikig, oavsett om Du kommer fram till beslutet att avstå ingreppet eller om du önskar ¨pröva effekten¨ genom att först göra en injektionsbehandling med ett hyaluronsyra preparat. När det gäller ingrepp för de kvinnor som lider av kvinnligt håravfall är det en anan sak. Här kommer det betydligt fler olika frågor in i bilden som måste besvarar innan positivt resultat kan förväntas. Men får man bara fram svaren så kommer det att bli bra resultat på en laser behandling.