hantverk-utbildning.nu

Tunt hår är resulatet av ett stressigt samhälle

Posted by on 09/03/2012

Tunt hår är det väldigt många som drabbas av i dagens samhälle med hög stress och jäktiga liv. Fler personer i storstäderna än på landsbygden drabbas av denna form av håravfall men mellan kvinnor och män är det relativt lika fördelat. Fettransplantation innebär att man under narkos (i de flesta fall), tar fett med hjälp av en tunn fettsugningskanyl så skonsamt som möjligt. Därefter badas och i vissa fall centrifugeras fettcellerna. Överlevnads procenten är ca 50 procent vid ingreppen vilket innebär att man kan behöva göra två eller tre ingrepp ibland för att uppnå önskat resultat.